Cenas


Cenas kalendāru izgatavošanai skatiet šeit:


*Neatlieciet kalendāru pasūtīšanu uz pēdējo brīdi...


Maketēšana un Dizains
Cenas parasti tiek aprēķinātas aptuveni pēc laika, pēc sarežģītības, kā arī pēc pieejamajiem (klienta iesniegtajiem) materiāliem un klienta vēlmēm, jo klientu vēlmes ir ļoti dažādas un pie viena maketa pavadītais laiks arī ļoti atšķiras (piem. ir situācijas, kad klients nezin precīzi savas vēlmes un maketā tiek manītas daudzas fotogrāfijas, katrai tiek veikta apstrāde), cenu nosakām parasti pēc tam, kad iesniegti materiāli (fotogrāfijas jpg formātā (būtisks ir izmērs ~1Mb), teksts wordā, logotips vektorgrafikas formātā (ai, cdr, eps) vai labā jpg / tif kvalitātē (jāpārzīmē vektorgrafikā) un ar klientu izrunāts par viņa vēlmēm.
Vērā ņemami faktori:
1) vai ir visi maketa izveidei nepieciešamie materiāli?
2) vai ir nepieciešama fotogrāfiju izgriešana no fona, sarežģītu fotokolāžu izveide, vai ir nepieciešama foto retušēšana, foto bankas fotogrāfiju pirkšana, vai nepieciešamas fotogrāfijas no mūsu arhīva, fotogrāfa izbraukums pie klienta.
3) Cik steidzami nepieciešams veikts maketa izstrādi un drukas darbus?

Atsūtiet pieejamos materiālus, kā arī lūdzu norādiet Jūsu kontakttālruni, lai varam ar Jums veiksmīgi sazināties.